Arkista tarinaa

Tässä blogissa käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun eri vuosikurssien opiskelijat kertovat tarinoita opiskelun arjesta Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain toimipisteessä.
Tervetuloa blogimme lukijaksi! Lisätietoa opinnoista Virroilla

keskiviikko 20. elokuuta 2014

Tuossa on elämäsi - tee sille jotain

Aina joskus opettajana törmää ilmiöön, jossa opiskelija tekee hyvin rajatun urasuunnitelman jo ensimmäisinä opiskeluvuosinaan. Oman alan löytyminen ja uratoiveiden hahmottuminen lämmittää tietenkin mieltä. Toisaalta liian varhain tehty ratkaisu saattaa myös johtaa melko lyhytnäköiseen toimintaan, jossa opiskelija hankkii osaamista vain tuota yhtä henkilökohtaista tavoitetta varten. 

Perinteisesti työelämässä on tehty töitä niin kutsutun "yhden taidon oppimisen menetelmällä". Toimenkuva on ollut selkeä ja työtehtävät hyvin täsmällisesti ennalta määrättyjä. Pelkkä ydinosaamisen vahva hallinta on siis riittänyt tehtävästä selviytymiseen. Tavoitteet, ohjeet ja menetelmät työntekijä on saanut annettuna.

Työtehtävät ovat muuttuneet. Tarkat ohjeet ja toimintamallit ovat nykyisin karkeita suuntaviivoja. Myös tavoitteet ovat entistä abstraktimpia. Ne saattavat jopa rakentua työskentelyn ohessa. Käytännössä työn tavoitteet, sisällöt ja menetelmät määritelläänkin usein tapauskohtaisesti yhdessä tekijän/työryhmän kesken.

Suuntaviivoja ja vinkkejä voimme opettajina antaa, mutta periaatteessa opiskelijalla on tavoite eli "oma työelämä" ja itse rakennetut menetelmät eli "tee sille jotain". Helppoja vastauksia ja selkeitä ohjeita ei ole olemassa.

Itse näen tärkeänä yrittäjämäisen asenteen korostamisen. Luovuutta, itseohjautuvuutta, yhteistyökykyä ja mahdollisuuksien näkemistä ei voi koskaan korostaa liikaa. Näiden rinnalla on syytä muistaa myös vastuullisuus. Turhilta tuntuvat haasteet osoittautuvat usein vasta myöhemmin merkityksellisksi. Asiaan kuin asiaan voi paneutua valitsemalla sellaisen näkökulman, joka tuntuu mielenkiintoiselta.

Oikea asenne ja aito halu työskennellä tavoitteiden eteen tuovat onnistumisen kokemuksia niin opiskelussa kuin työelämässäkin.


Heli Antila
lehtori


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti